ถนนลาดยาง สายแยก ทช.สน.3054 - บ.ธาตุดุม อ.เมือง จ.สกลนคร ระยะทาง 2.525 กม.แชร์บทความนี้