ลูกแก้วสะท้อนแสง Sea Man


ลูกแก้วสะท้อนแสง (Glass Beads) ใช้ในการโรยบนสีตีเส้นจราจร ทำให้สีมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงดีขึ้น



  • บรรจุน้ำหนัก : 25 กก. / ถุง

Add to Cart Quotation Download



สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกแก้วสะท้อนแสง Potters

ดูรายละเอียด